Raadswijzer (wie)

Arnold Slot

VVD

Personalia

Arnold Slot

Contactgegevens:

aslot@almere.nl

Portefeuille:

  • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
  • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
  • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
  • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)

Functie:

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - VVD

Even voorstellen

Ik ben opgegroeid in het Noord Hollandse Langedijk. Rond mijn twintigste ben ik naar Amsterdam verhuisd. Daar heb ik Bedrijfseconomie aan de HES gestudeerd. Na een roerig studentenleven heb ik een aantal jaren gewerkt in het financiële centrum van Amsterdam. Daarna heb ik ervoor gekozen om de rust en de ruimte van Almere op te zoeken.  Sinds 2007 ben ik Almeerder. Ik heb hier mijn vrouw ontmoet en wij wonen met onze zoon al enige jaren in de Bloembuurt in Almere Buiten.

Waarom ben je actief in de politiek?

Almere is een dynamische stad. De snelle groei brengt uitdagingen met zich mee op velerlei gebieden, zoals ruimtelijke ordening, woningbouw en infrastructuur. We moeten goed nadenken over hoe we onze omgeving optimaal kunnen inrichten. Helaas brengt de groei ook grote stedenproblematiek met zich mee, waaronder lerarentekorten, armoede en jeugdcriminaliteit. Er spelen veel zaken die aandacht behoeven. Ik hoop vanuit de raad een positieve bijdrage te leveren aan de aanpak van deze zaken. 

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

Ik vindt het belangrijk dat Almere in haar groeiambities haar ruimtelijke opzet behoudt. Daarnaast moeten alle stadsdelen makkelijk bereikbaar blijven met de auto, voor wie daarvoor kiest. Ambities op het gebied van duurzaamheid moeten op een behapbare manier worden doorgevoerd, zowel voor de stad als voor de individuele bewoners. De financiën moeten op orde zijn en er moet voldoende ruimte zijn om tegenvallers op te vangen. We gaan terughoudend om met het belastinggeld van de burgers. Die hebben daar namelijk hard voor gewerkt. 

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?

Ik zal binnen en buiten de raadszaal het gesprek voeren over belangrijke zaken die leven, waarbij ik me zoveel mogelijk inzet om bijsturing te geven waar dat nodig is. 

Nevenfuncties:

  • Freelance Financieel Specialist Zakelijke Kredietverlening. 

 

Deel deze pagina: