Raadswijzer (wie)

Azhar Naeem

SP

Personalia

Azhar Naeem
Roepnaam: Ahzar

Contactgegevens:

aanaeem@almere.nl

Portefeuille:

Functie:

  • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - SP
  • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - SP

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben een 54-jarige Almeerder, geboren in Pakistan. In 1991 kwam ik naar Nederland en heb in verschillende steden gewoond, waaronder Alkmaar en Den Haag. Het allereerste wat ik deed is de Nederlandse taal leren. Als je de taal niet machtig bent, kun je ook niet communiceren. Ik woonde daar met mijn eerste vrouw met wie ik twee dochters heb. In 2004 verhuisde ik naar Almere met mijn huidige vrouw. Samen hebben wij ook een dochter. Ik heb me in kleine kring ingezet om andere mensen te helpen. Zoals vluchtelingen, maar ook bij de voedselbank en een verzorgingshuis. Ik ben blij dat ik Nederland kansen heb gekregen en gepakt. Dat gun ik meer mensen. Vandaar dat ik die hulp op kleine schaal nu mag uitbreiden naar hulp op grote schaal: in de gemeenteraad.

Waarom ben je actief in de politiek?
Ik was al actief als bestuurslid van een moskee hier in Almere, maar door mijn werk bij de voedselbank en bij de mensen die hulp nodig hadden, kwam ik in aanraking met de mensen van de SP, hier in Almere maar ook landelijk. Dat klikte goed. De SP staat voor zaken die ik als mens ook belangrijk vindt: solidariteit en opkomen voor mensen die hulp nodig hebben.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

• Een goed armoedebeleid voeren
• Werkgelegenheid creëren in Almere
• Inzetten voor een sociale samenleving, we leven met elkaar.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?
Ik hoop dat de economische groei doorzet en dat er nieuwe kansen op de arbeidsmarkt komen. Dan moet Almere daarvan profiteren, met banen voor iedereen. Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen om nieuwkomers, maar ook mensen uit andere delen van het land, hier werk te kunnen bieden.

Nevenfuncties

  • ZZP-er
  • Rijschoolhouder North Star
  • Sect. Externe betrekkingen Akmadiyya Moslim Gemeenschap

Deel deze pagina: