Raadswijzer (wie)

Brent Hadderingh

Forum voor Democratie

Personalia

Brent Hadderingh

Contactgegevens:

bsthadderingh@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs, jeugd
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Wonen, leefbaarheid
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - Forum voor Democratie

Nevenfuncties

 • Medewerker Wetenschappelijk Bureau Renaissance Instituut - Bezoldigd
 • Medewerker FVD International - Onbezoldigd

Deel deze pagina: