Raadswijzer (wie)

David de Vreede

SP

Personalia

David de Vreede

Contactgegevens:

dfbdvreede@almere.nl

Portefeuille:

Functie:

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - SP
    Voor de heer de Vreede wordt vanaf 1 september 2022 wegens ziekteverlof tijdelijk waargenomen door de heer Ravestein. David keert 4-4-24 weer terug in de raad na ziekteverlof.
  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - SP
    4-4-24 terug van ziekteverlof

Nevenfuncties

  • Afdelingsvoorzitter (t\/m september 2022) - SP Almere

Deel deze pagina: