Raadswijzer (wie)

Dennis Held

BIJ1

Personalia

Dennis Held

Contactgegevens:

dmheld@almere.nl

Portefeuille:

  • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
  • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
  • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
  • Werk en inkomen
  • Wonen, leefbaarheid
  • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - BIJ1

Even voorstellen

Als kind van alleenstaande moeder is gelijkwaardigheid en armoede bestrijding mij met de paplepel ingegeven. Naast mijn rol als  Leraar/Coach en begeleider in diverse klinieken, heb ik als fractie assistent een mooi vehickel om te werken aan een gelijkwaardige en democratische samenleving!

Nevenfuncties

  • Coach persoonlijke ontwikkeling
  • Docent zorg & Welzijn beroepen
  • sociotherapeut TBS kliniek

Deel deze pagina: