Raadswijzer (wie)

Hans Everhard

SP

Personalia

Hans Everhard

Contactgegevens:

jjceverhard@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2014-2018 - Raadslid - SP
  Raadslid per 15-12-2016
 • Gemeenteraad 2018-2022 - Fractievoorzitter - SP
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - SP

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben iemand die niet tegen onrecht kan en in actie komt om sociaal onrecht te bestrijden. Ik heb een achtergrond als specialistisch verpleegkundige, o.a. 25 jaar gewerkt als ambulanceverpleegkundige in Amsterdam. Dus goede, bereikbare en betaalbare zorg is voor mij belangrijk. De (jeugd)zorg is geen markt, dus geen aanbestedingen in de zorg. Verder vind ik dat de energie en openbaar vervoer weer in handen moet komen van ons allemaal. Wat publiek gefinancierd wordt moet publiek blijven! Dan kom je al snel bij de SP uit. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen. Geboren in 1956.Waarom ben je actief in de politiek? Dat heeft toch met mijn zorgachtergrond te maken. Ik maakte me zorgen over de overgang van de zorgtaken (ouderenzorg, jeugdzorg en participatie) van het Rijk naar de gemeente, die gepaard ging met grote bezuinigingen. Het zou beter en goedkoper worden, beide zijn niet uitgekomen.
Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn kernwaarden voor mij en mijn visie op de maatschappij.


Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

Groen, sociaal en veilig!
- Betaalbare sociale woningbouw. Vooral voor jongeren en senioren.
- Armoedebestrijding
- Zorg

Milieu

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?


Dat wij ons inzetten op de bovenstaande punten en resultaat halen. Maar ook dat de Floriade netjes wordt afgesloten en dat er onderzoek komt naar de hele gang van zaken en dat lessen geleerd worden.

 

Nevenfuncties

 • Geen

Deel deze pagina: