Raadswijzer (wie)

Ivar van Rijn

D66

Personalia

Ivar van Rijn

Contactgegevens:

ivrijn@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Samenwerkingen regionaal en internationaal
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Wonen, leefbaarheid

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - D66

Even voorstellen

Waarom ben ik fractie assistent voor de D66?

Omdat D66 de partij is die niet altijd het makkelijke verhaal vertelt, maar wel de waarheid. Niet aan de zijlijn schreeuwen waar je het niet mee eens bent, maar proberen om de wereld wat mooier te maken door mee te doen.

Wat zijn mijn speerpunten?

De energietransitie is mijn eerste prioriteit. Wij moeten er voor zorgen dat alle lagen van de bevolking baat hebben bij de energietransitie, bijvoorbeeld door te helpen bij het isoleren van huizen. Ook moeten we zorgen dat we als gemeente een aanjager zijn van de transitie. Daarnaast zijn er nog steeds grote uitdagingen in de digitalisering, die we echt moeten oppakken.

 

Nevenfuncties

 • ict projectmanager, Fujitsu Nederland, Werk

Deel deze pagina: