Raadswijzer (wie)

Jesse Luijendijk

Partij voor de Dieren

Personalia

Jesse Luijendijk
Roepnaam: Jesse

Contactgegevens:

jluijendijk@almere.nl

Portefeuille:

Functie:

 • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - Partij voor de Dieren
  Lid presidium, later fractievoorzitter.
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - Partij voor de Dieren
  Op 14 juli 2022 werd de heer Luijendijk beëdigd als wethouder in het college 2022-2026.
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Wethouder - Partij voor de Dieren
  Op 14 juli 2022 werd de heer Luijendijk beëdigd als wethouder in het college 2022-2026.

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben een 40-jarige enthousiaste, gedreven doorzetter. Ik ben geboren in Maassluis en heb ook enige tijd in Schiedam gewoond. Sinds 11,5 jaar woon ik in de Eilandenbuurt. Ik heb samen met mijn partner drie dochters en ben in het dagelijks leven zzp’er. Ik hou me bezig met internetdiensten zoals webhosting en domeinnamen.

Waarom ben je actief in de politiek?
Actievoeren zit mij al van jongs af aan in het bloed. Nu wil ik de idealen van de Partij voor de Dieren in de Almeerse raad gaan uitdragen en daar vechten voor een groen, diervriendelijk en duurzaam Almere. Waar het voor iedereen prettig wonen is, mens èn dier. Het groen in Almere staat al jaren onder druk. Steeds meer en meer wordt eraan geknaagd. Daar worden de mensen en de dieren de dupe van. Tijd om de hongerzucht naar meer en meer ruimte van de mens en haar economisch belang te stoppen en het groen te waarderen zoals het is met haar eigen waarde. Ik wil zorgen dat mijn dochters straks ook nog een leefbare Aarde en Almere hebben om te wonen met een rijke Flora en Fauna.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

• Inzetten voor het groen in de stad, bomenkap zoveel mogelijk tegengaan
• Ik ben erg kritisch ten opzichte van de Floriade, maar als deze niet meer tegen te houden is, laten we die dan zo groen en duurzaam mogelijk maken
• Komen tot een fietsbeleid waarbij fietsers goed gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld door het goed onderhouden van fietspaden.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?
Ik vind serieus dat ik gefaald heb wanneer er geen beter bomenkapbeleid komt. Ook is betere communicatie vanuit de gemeente over de bomenkap hard nodig. Ik woon zelf vlak bij de Spectrumdreef, daar zijn onlangs bomen gekapt. Als omwonende kreeg ik pas een paar dagen voor de kap een informatiebrief in de bus. Dat moet echt anders.

Nevenfuncties

 • ZZP internet diensten Webbed
 • Lid provinciale staten van Flevoland

Deel deze pagina: