Raadswijzer (wie)

Jordy Hulzebos

Leefbaar Almere

Personalia

Jordy Hulzebos

Contactgegevens:

jshulzebos@almere.nl

Portefeuille:

 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
 • Onderwijs, jeugd
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Samenwerkingen regionaal en internationaal
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - Leefbaar Almere
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - Leefbaar Almere
  Jordy vervangt tijdelijk Marco de Kat als raadslid

Even voorstellen

Goede zorg voor iedereen.

Dat klinkt heel simpel en zo zou het ook moeten zijn. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Dat ligt niet aan bedoelingen, want die zijn goed. Het komt vooral door de enorme omvang van de zorg, die daardoor moeilijk beheersbaar is. Hoe kan niet alleen de best mogelijke zorg worden verleend, maar ook nog op de meest efficiënte manier? En in het verlengde daarvan: hoe kunnen de kosten van de zorg in de hand worden gehouden?

Om zorg voor iedereen toegankelijk te houden heeft de gemeente Almere in de afgelopen jaren stappen gezet om meer greep op de (kosten van de) zorg te krijgen. Belangrijk daarbij is dat met zorginstellingen heldere, controleerbare en afdwingbare afspraken worden gemaakt. Opdat inwoners niet worden geconfronteerd met uit het niets opduikende wachtlijsten, omdat een zorginstelling het afgesproken budget voortijdig heeft uitgegeven. Die lijn moet met kracht worden voortgezet. Centraal daarbij staat het bestrijden van het monster van de bureaucratie dat, niet alleen in de zorg, processen vertraagt, oplossingen bemoeilijkt en mensen frustreert. Leefbaar Almere komt niet met een gemakkelijke oplossing voor die problemen, want zo’n oplossing bestaat niet. Maar we kunnen wel doorgaan met het ingezette beleid en daar impulsen aan geven. Daarmee streven we naar het handhaven van zowel de kwaliteit van de zorg, alsook de mogelijkheden om die zorg te verlenen.

Nevenfuncties

 • Outbreak Expert COVID-19 - Afdeling Infectieziektebestrijding - GGD Flevoland

Deel deze pagina: