Raadswijzer (wie)

Jurgen Morgenstond

VVD

Personalia

Jurgen Morgenstond

Contactgegevens:

jgmorgenstond@almere.nl

Portefeuille:

  • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
  • Politiek, bestuur, democratie en participatie
  • Wonen, leefbaarheid

Functie:

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - VVD

Nevenfuncties

  • Jurist personenschade - Raasveld Expertise

Deel deze pagina: