Raadswijzer (wie)

Karine de Potter

Forum voor Democratie

Personalia

Karine de Potter

Contactgegevens:

kdpotter@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
 • Financiën
 • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
 • Wonen, leefbaarheid
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - Forum voor Democratie

Even voorstellen

Ik heb me op het politieke terrein begeven omdat ik zag dat belangrijke basisrechten en vrijheden in het gedrang kwamen. Een controle maatschappij is iets wat we ten allen tijden moeten voorkomen.
Verder vind ik het belangrijk dat we het mandaat dat de kiezer ons gegeven heeft gaan omzetten in concrete verbeteringen voor het welzijn van de Almeerders. Daarbij hoort politieke voorkeur geen rol te spelen.

Ik zit in de Raad voor de Almeerders, niet om politieke punten te scoren. 

En bij dit alles vergeet ik niet het welzijn van onze dieren, die een altijd een plek in mijn hart zullen hebben.

Nevenfuncties

 • Gezagvoerder (Piloot) KLM

Deel deze pagina: