Raadswijzer (wie)

Kees Hendriksen

ChristenUnie

Personalia

Kees Hendriksen


Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)

 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn

 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie

 • Kunst en cultuur

 • Politiek, bestuur, democratie en participatie

 • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)

 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy

 • Werk en inkomen

 • Wonen, leefbaarheid

 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Contactgegevens:

chendriksen@almere.nl

Functie:

 • Gemeenteraad 2018-2022 - Fractieassistent - ChristenUnie
  Is per 5 september 2019 fractieassistent. Volgt Roelie Bosch op die wethouder wordt.

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - ChristenUnie

Nevenfuncties

 • Jeugdbeschermer / (gezins)voogd

Deel deze pagina: