Raadswijzer (wie)

Kjell van Wijlandt

Partij voor de Dieren

Personalia

Kjell van Wijlandt

Contactgegevens:

kvwijlandt@almere.nl

Portefeuille:

  • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
  • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
  • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
  • Politiek, bestuur, democratie en participatie
  • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
  • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - Partij voor de Dieren

Even voorstellen

Raadslid Kjell van Wijlandt (1994) is opgegroeid in Almere, toen Almere-Stad voor een groot deel nog één grote zandvlakte was, en is sindsdien niet meer weggegaan.

“Ik voel mij verbonden met deze stad en wil haar graag een stukje groener en empathischer helpen maken, zowel via mijn werk als maatschappelijk werker als via mijn werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren. Ik heb deze stad om mij heen zien groeien en bloeien, maar zie ook dat er nog veel meer in zit. Niet alleen op het gebied van dier, natuur en milieu, maar ook waar het sociale (on)gelijkheid betreft.”

Kjell is begin 2021 gestart als stagiair bij de Partij voor de Dieren in Almere en is sinds maart 2022 verkozen als gemeenteraadslid. Binnen de fractie is Kjell ook vice-fractievoorzitter en secretaris.

Nevenfuncties

  • Statenlid provincie Flevoland (Bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting ondersteuning Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Almere (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting ondersteuning Flevolandse Statenfractie PvdD (onbezoldigd)

Deel deze pagina: