Raadswijzer (wie)

Leida Höhle

PvdA

Personalia

Leida Höhle
Roepnaam: Leida

Contactgegevens:

lhohle@almere.nl

Portefeuille:

  • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
  • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
  • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
  • Onderwijs, jeugd
  • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)

Functie:

  • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - PvdA
    Volgt per 1 januari 2019 Kerim Iskender op als fractievoorzitter.
  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - PvdA

Even voorstellen

Mijn naam is Leida Höhle. Ik ben geboren in Stedenwijk-Zuid in 1983 en woon nu met veel plezier in het Europakwartier in Poort. Ik heb Almere zien uitgroeien tot een prachtige groene stad, waar al meer dan 217.000 mensen hun thuis vinden. Sinds 2018 ben ik gemeenteraadslid namens de Partij van de Arbeid, een ontzettend eervolle functie. 

Mijn drijfveer om politiek actief te zijn ligt in mijn overtuiging dat we naar elkaar moeten omkijken. Heel veel mensen leven hun leven op eigen kracht, maar er zijn ook veel mensen die net even wat hulp nodig hebben om weer vooruit te kunnen. Ik vind dat er een vangnet voor deze mensen moet zijn. En ook als het soms niet meteen lukt, is er een tweede of een derde kans. En misschien wel een tiende kans. Die kansen beginnen bij het onderwijs. Het is mijn volste overtuiging dat alle kinderen goed onderwijs moeten krijgen, zodat zij de best mogelijke uitgangspositie hebben om iets moois van hun leven te maken.

Verder is het de realiteit dat steeds meer mensen moeite hebben met het vinden van een betaalbaar huis. Terwijl wonen een grondrecht is. Ik wil deze woningzoekenden een stem geven. Een stad als Almere, waar “het kán”, moet hier een oplossing voor vinden. En die oplossing zit niet in dan maar steeds kleiner bouwen. Het kan niet zo zijn dat we gezinnen in containers of “drie hoog achter” ophokken. Mijn ideaal is een Almeerse school, waarbij goede en betaalbare huizen duurzaam worden gerealiseerd in aantrekkelijke en groene wijken. Als dit aan het begin van de 20e eeuw in Amsterdam kon, kan het anno 2022 ook in Almere.

Maar naast dat we nú leven, hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. De keuzes die we nu maken hebben consequenties voor de toekomst. Daarom moeten we verstandige, groene en duurzame keuzes maken. Daar wil ik graag aan bijdragen. Zodat Almere ook in de komende decennia een fijne plek is om te wonen en te recreëren, waar de natuur altijd dichtbij is, kinderen veilig opgroeien en we met veel plezier samen leven.

Nevenfuncties

  • Communicatieadviseur WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek

Deel deze pagina: