Raadswijzer (wie)

Meke Smeulders

D66

Personalia

Meke Smeulders

Contactgegevens:

fbsmeulders@almere.nl

Portefeuille:

 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
 • Financiën
 • Onderwijs, jeugd
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2018-2022 - Fractieassistent - D66
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - D66
  Vanaf 6 februari 2023 nam mevrouw Smeulders het fractievoorzitterschap over van mevrouw van Bemmel.

Even voorstellen

Even voorstellen
Achtien jaar geleden zijn mijn man dochter en ik naar Almere verhuisd. We kenden Almere helemaal niet en hadden dan ook geen idee wat we konden verwachten. Tijdens het eerste bezoek waren we direct ‘verkocht’ door de ruimte, het vele groen en de frisse uitstraling van de stad. In de eerste jaren reed ik, zoals zoveel Almeerders, elke ochtend vroeg naar Amsterdam om daar te werken. Na mijn keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen heb ik Almere, lekker op de fiets, pas goed leren kennen en ben van de stad gaan houden. Het lef dat getoond wordt om te vernieuwen, klaar te zijn voor de toekomst en de mooie diversiteit aan inwoners maken dat ik trots ben op onze stad.

Waarom ben je actief in de politiek?
Na jaren vrijwilligerswerk te hebben gedaan ontstond er ruimte om meer te doen. Via de gemeentepolitiek kun je een directe bijdrage leveren aan de stad. Juist in deze tijd heeft Almere een positieve partij nodig die gaat voor echte oplossingen en niemand uitsluit. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten in de komende periode?

Mijn partij staat voor vrijheid en de eigen kracht van mensen. Voorwaarde hiervoor is wel dat mensen gelijke kansen krijgen en dat is te vaak niet zo. Kansengelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij al mijn aandachtsgebieden.

Veel van mijn aandacht is in de vorige periode uitgegaan naar Zorg en Welzijn. Doordat de kosten in met name de Jeugdzorg enorm stegen zijn veel bezuinigingen doorgevoerd. Naar mijn mening onverstandige bezuinigingen die juist leiden tot nóg hogere zorgkosten. Door verbinding te zoeken met andere partijen is het gelukt een groot deel van deze bezuinigingen terug te draaien én de eerste stappen te zetten naar goede en betaalbare jeugdzorg. Daar ben ik best trots op, maar er ligt nog steeds een uitdaging: kinderen, jongeren en gezinnen krijgen nu nog niet de juiste begeleiding of zorg en daarmee niet de vrijheid om hun eigen mogelijkheden te benutten. Daar wil ik de komende periode hard verder aan werken. Niet in het minst omdat we daarmee ook zorgen voor voldoende financiële middelen voor andere voorzieningen en onze natuur, kortom de unieke kroonjuwelen van Almere.’

Onze inwoners de kans bieden op een goede baan, als starter of als ondernemer in Almere is een volgende uitdaging . Nu reizen nog teveel mensen naar omliggende steden om te werken en heeft niet iedereen een gelijke kans op goed en passend werk. Goede en duurzame werkgelegenheid betekent ook een enorme uitdaging op het gebied van verdere verduurzaming en circulariteit van onze Almeerse economie.

Wat kan de Almeerder van je verwachten?
Ik zal hard werken voor de stad, het contact zoeken met organisaties en inwoners en blijven gaan voor goede ideeën en echte oplossingen. Uitsluiting van (groepen) mensen mag nooit en daar zal ik dan ook tegen optreden. Benader mij vooral als je vragen, ideeën of opmerkingen hebt. Dat is altijd van harte welkom.

Nevenfuncties

 • Werkzaam bij en samen met partner (bijna) mede eigenaar van Flevoborgh (Holding) B.V. Vanuit Flevoborgh B.V. worden advies en interim-management diensten verleend aan de financiële sector.
 • Voorzitter Bestuur Stichting Weet hoe je leeft

Deel deze pagina: