Raadswijzer (wie)

Nienke Nieuwenhuizen

CDA

Personalia

Nienke Nieuwenhuizen

Contactgegevens:

nmnieuwenhuizen@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
 • Financiën
 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - CDA
  Mevrouw Nieuwenhuizen ging in mei 2023 met ziekteverlof. 03-08-2023 terug van ziekteverlof

Even voorstellen

Met veel plezier en kritische blik vervul ik het raadslidmaatschap in Almere; de plek waar ik al meer dan 40 jaar woon!. Dit doe ik altijd vanuit de kernwaarden van het CDA:

1. Mensen zijn altijd verbonden met anderen (Solidariteit)
Mensen zullen dus samen oplossingen moeten zoeken voor eventuele problemen. Ieder mens is daarbij gelijk. In de gezamenlijkheid en met respect voor hen die ons zijn voorgegaan vinden we wegen naar verbetering en vernieuwing.

2. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid (Gerechtigdheid)
Een betrouwbare overheid geeft mensen zekerheid en stelt heldere grenzen. De overheid is er om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daarvoor moet een overheid vlakbij mensen staan en luisteren naar wat leeft en vooral ook alert zijn voor wat in stilte gebeurt.

3. Wat mensen kunnen doen voor zichzelf is vaak meer dan wat anderen voor hen kunnen doen (Gespreide verantwoordelijkheid)
Niet de markt, niet de overheid, maar mensen zelf zijn aan zet. De overheid geeft ruimte aan mensen om hun eigen oplossingen te bedenken, stimuleert hen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgt voor een vangnet voor de meest kwetsbare mensen.

4. Er is maar één aarde, ons gegeven (Rentmeesterschap)
We kunnen gebruik maken van alles wat de aarde ons geeft maar hebben een verplichting, naar onszelf, naar onze kinderen en alle levende wezens om die aarde te beschermen, te respecteren en zodoende door te geven aan volgende generaties.

 

Nevenfuncties

 • Specialist ouderengeneeskunde - Stichting Zorggroep Noordwest VeluweLid Raad van advies - Nationale dementiestrategie van VWS
 • Lid nationale dementiestrategie VWS

Deel deze pagina: