Raadswijzer (wie)

Shadi Nikshomar

GroenLinks

Personalia

Shadi Nikshomar

Contactgegevens:

snikshomar@almere.nl

Portefeuille:

 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
 • Onderwijs, jeugd
 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - GroenLinks
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - GroenLinks
  Vervangt Jaap Steenkamer als fractievoorzitter, Jaap is met ziekteverlof

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Neighborhood Feminists, onbezoldigd
 • Bestuurslid Kunst is Leuk, onbezoldigd

Deel deze pagina: