Agendawijzer

De officiële uitslag

Raadsnummer:

Geschreven op: 24-03-2022 | Laatst bewerkt op: 08-04-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Uitslagenavond 2020 in stadhuis

De samenstelling van de raad is definitief.

Waar gaat het over?

Kort na de verkiezingen werd de verdeling van de raadszetels over de partijen bekend. Maar meteen wilde iedereen weten wíe er in de raad komt; dus welke persoon. Het gaat om twee verschillende groepen politici; de raadsleden en de fractieassistenten. In weerwil van die nieuwshonger kon de definitieve zetelverdeling pas op maandag de 21e door de burgemeester in een openbare zitting van het centraal stembureau bekend worden gemaakt. Toen was ook duidelijk wie genoeg voorkeursstemmen had om zitting te kunnen nemen in de raad. Toch was op dat moment nog niet zeker wie er echt in de raad komt. Want gekozen raadsleden moeten hun benoeming ook aanvaarden. Drie kandidaten kozen ervoor om af te zien van een raadszetel en zo werd op donderdag de 24e duidelijk wat de definitieve samenstelling van de raad is. U vindt deze samenstelling in het voorgestelde raadsbesluit RV-34/2022.

Maar nu zijn de fractieassistenten nog niet allemaal bekend. In vergelijking tot veel andere gemeenteraden hebben zij in Almere een behoorlijk grote en ook zichtbare rol. Want ze kunnen bijvoorbeeld gelijkwaardig aan een raadslid in de carrouselvergaderingen het woord voeren. Alle 16 fracties mogen maximaal twee fractie-assistenten aanwijzen. Om fractieassistent te kunnen worden, moet je als kandidaat ook op de kieslijst hebben gestaan. En fractie-assistenten leggen net als de raadsleden de eed/gelofte af in de raad. De bedoeling is dat dit in de raadsvergadering van 7 april gebeurt. 

Hieronder ziet u de zetelverdeling.

1 VVD 13,17% 8563 6
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 9,62% 6253 4
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 9,73% 6324 5
4 D66 8,41% 5467 4
5 GROENLINKS 7,56% 4914 3
6 SP (Socialistische Partij) 8,22% 5346 4
7 Leefbaar Almere 5,98% 3888 3
8 Partij voor de Dieren 7,60% 4941 3
9 ChristenUnie 4,73% 3072 2
10 CDA 3,91% 2539 2
11 AP/OPA 2,31% 1505 1
12 Respect Almere 1,94% 1264 1
13 BIJ1 4,96% 3225 2
14 50PLUS 4,72% 3069 2
15 Forum voor Democratie 4,01% 2610 2
16 DENK 3,12% 2031 1
  Geldige stemmen 100% 65011  
  Blanco stemmen   234  
  Ongeldige stemmen   184  
  Totaal aantal uitgebrachte stemmen   65429  
  Opkomstpercentage   39,8%

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: