Agendawijzer

2e Addendum Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – ‘Wijk voor initiatieven’

Raadsnummer: 24008

Geschreven op: 22-12-2023 | Laatst bewerkt op: 20-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Plattegrond

Voorstel aan de raad voor de Ontwikkeling van Fase 5 Nobelhorst in Almere Hout Noord

Waar gaat het over?

Dit voorstel aan de gemeenteraad gaat over het 2e Addendum Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord, genaamd 'Wijk voor initiatieven.' Het betreft een gebiedsontwikkelingsproject in Almere, waarbij de focus ligt op het omvormen van het bedrijventerrein Twentsekant tot een woonwijk, fase 5 van Nobelhorst genaamd. Het plan omvat de bouw van ongeveer 1.500 woningen, waarvan 35% sociale huur, 40% betaalbaare woningen, en 25% vrije markt koopwoningen. Daarnaast worden diverse voorzieningen zoals een basisschool, beschermd wonen, een woonzorgvoorziening, een buurthuis en speelplekken voor verschillende leeftijdsgroepen toegevoegd aan de wijk. Dit plan sluit aan bij de wens om meer betaalbare woningen te bouwen en past binnen het bestaande beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. en de visie van Nobelhorst als een wijk met kernwaarden zoals focus op buitenleven en kleinschaligheid.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad praat hierover omdat dit voorstel uitvoering geeft aan een eerder aangenomen motie om tempo te maken met de bouw van betaalbare woningen in Almere. De omvorming van het bedrijventerrein Twentsekant tot fase 5 van Nobelhorst is een manier om dit te realiseren. Het plan is ook in lijn met het actuele beleid en past binnen de visie van Nobelhorst als een wijk met specifieke kernwaarden. Daarnaast heeft er marktconsultatie en input van bewoners plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat het plan voldoet aan de behoeften en wensen van de gemeenschap. De gemeenteraad heeft de taak om dit plan goed te keuren, inclusief het vaststellen van de benodigde financiële middelen, zodat de ontwikkeling van fase 5 Nobelhorst kan doorgaan en aan de behoefte aan betaalbare woningen kan worden voldaan. Ook wordt de raad betrokken bij het kiezen van een stedenbouwkundige uitwerking voor fase 5 en heeft invloed op het ontwerp van het gebied. Kortom, de gemeenteraad heeft hierin een belangrijke rol om de ontwikkeling van dit woonproject mogelijk te maken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Fase%205%20nobelhorst


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.