Agendawijzer

Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold

Raadsnummer: 24046

Geschreven op: 15-02-2024 | Laatst bewerkt op: 06-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Oosterwold, werken in de tuin

Oosterwold in ontwikkeling: Bijgewerkte financiële afspraken

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W behandelt de actualisatie van de exploitatiebegroting voor het gebied Oosterwold in Almere. Oosterwold is een uniek gebiedsontwikkelingsproject waarbij de nadruk ligt op organische groei en de rol van de initiatiefnemers (de toekomstige bewoners en ondernemers) centraal staat. De exploitatiebegroting schetst de financiële kaders voor dit project, inclusief de bijdragen die initiatiefnemers moeten leveren voor de ontwikkeling van het gebied. Deze bijdragen zijn nodig voor zaken als de aanleg van infrastructuur, riolering, en groenvoorzieningen. Recentelijk zijn besluiten genomen over de aanleg en het beheer van afvalwater en kavelwegen, wat leidt tot wijzigingen in de verdeling van kosten tussen de gemeente en de initiatiefnemers.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt deze actualisatie omdat het essentieel is voor de voortzetting en het succes van de gebiedsontwikkeling in Oosterwold. Deze actualisatie zorgt ervoor dat de exploitatiebegroting overeenkomt met de huidige kosten en behoeften van het project. Het aanpassen van de begroting is nodig vanwege veranderingen in projectomstandigheden, zoals de beslissing om riolering en de aanleg van kavelwegen meer centraal te regelen. Het is cruciaal dat de raad hierover discussieert en besluiten neemt om de ontwikkeling van Oosterwold in goede banen te leiden en financieel haalbaar te houden voor zowel de gemeente als de initiatiefnemers.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Actualisatie%20exploitatiebegroting%20Oosterwold


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: