Agendawijzer

Actualisatie opgelegde geheimhoudingen 2020 en 2021

Raadsnummer: 24096

Geschreven op: 04-04-2024 | Laatst bewerkt op: 05-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Geheim stempel

Geheim of openbaar? Almere beslist over documenten uit 2020 en 2021

 

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere houdt zich bezig met de actualisatie van opgelegde geheimhoudingen van documenten uit de jaren 2020 en 2021. Deze documenten bevatten informatie waarvan eerder is besloten dat deze niet publiek gemaakt kan worden. Elk jaar kijkt de raad, op basis van een inventarisatie door het college College = college van B&W , of de redenen voor deze geheimhouding nog steeds geldig zijn. Voor de besproken jaren is geconcludeerd dat er geen redenen zijn om de status van deze documenten te wijzigen. Dit betekent dat de informatie in deze documenten geheim blijft voor iedereen buiten de gemeenteraad, het college, en specifieke ambtenaren die toegang hebben tot deze informatie.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie in de gemeenteraad over de geheimhoudingen is van belang om een evenwicht te vinden tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid. Het gaat erom de belangen van het openbare debat en het afleggen van verantwoording te wegen tegen de noodzaak om bepaalde informatie geheim te houden. Deze afweging is complex en verandert over tijd, afhankelijk van de inhoud van de documenten en de context. Door jaarlijks te beoordelen of geheimhoudingen nog noodzakelijk zijn, probeert de raad transparantie te bieden waar mogelijk en tegelijkertijd gevoelige informatie te beschermen. Dit proces is een essentieel onderdeel van het bestuurlijke systeem, dat zorgt voor de nodige zorgvuldigheid bij het omgaan met vertrouwelijke informatie.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24096


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.