Agendawijzer

08-04-2022

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

Kleurenpotloden

Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

12 mei - plenair, besluit.

Raadsvoorstel Actualisatie Verordening Leerlingenvervoer (RV-29/2022) AANVAARD 40/0

21 april 2022, carrousel - afgerond

Dit onderwerp stond eerder bij besluitrijp, maar enkele raadsleden wilden het toch voor bespreking op de agenda omdat zij problemen zien. Over deze problemen vertelden twee insprekers. Zij deden geëmotioneerd hun persoonlijke verhaal. De insprekers wonen op 15-30 autominuten afstand van de school voor speciaal onderwijs van hun kinderen. Echter zitten de kinderen, die een beperking hebben, elke dag meer dan drie uur in de taxibus. Hun verhalen riepen veel vragen op bij de raadsleden. Om hoeveel kinderen gaat het? Wat is er mogelijk om de reistijden te beperken? Is er maatwerk mogelijk? Komen de problemen door een gebrek aan financiën en/of door een personeelstekort? De raadsleden vinden unaniem dat er wat moet gebeuren. De wethouder zegde toe toezicht te houden op de nieuwe aanbieder (vanaf augustus). Wel met het voorbehoud dat er voldoende chauffeurs te vinden zijn: er zijn overal tekorten.

Waar gaat het over?

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Meestal is dit voor scholieren die niet zelfstandig naar een onderwijsinstelling kunnen komen. In Almere is deze regeling vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer 2019. En die moet aangepast worden, omdat de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening heeft gemaakt. Dat was nodig om de regels beter leesbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen en omdat er rechterlijke veranderingen zijn geweest.

Waarom praat de raad erover?

De gemeente moet de regeling opstellen, maar de raad moet die als volksvertegenwoordiging vaststellen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 21 april.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: jongeren, onderwijs
Raadsnummer : rv29/2022