Agendawijzer (wat)

13-05-2022

Actualiteit: Evenaar

Foto van de Evenaar in Almere Buiten

Omdat kort geleden weer ongelukken op de Evenaar plaatsvonden, stellen twee raadsleden vragen aan de wethouder.

12 mei 2022 - Carrousel afgerond.

Het onderwerp werd in korte tijd besproken en afgerond.

Waar gaat het over?

De volledige titel is: ‘Waar blijven de aanpassingen aan de Evenaar in Almere Buiten?' En dat zegt het eigenlijk allemaal. Twee raadsleden stelden vragen aan het college over de stand van zaken van de werkzaamheden om de Evenaar verkeersveiliger te maken. Dit omdat er de afgelopen week weer een aantal aanrijdingen zijn geweest. De wethouder gaf aan dat in het MIPA (Meerjaren Infrastructuur Programma Almere) staat dat de eerste werkzaamheden na de zomer in 2022 beginnen. De andere werkzaamheden die gepland stonden in 2025 zijn vervroegd naar 2023. Raadsleden vroegen daarna nog aandacht voor het meenemen van de buurtbewoners in de geplande werkzaamheden. En er waren er die voorstellen deden voor al dan niet tijdelijke oplossingen om de verkeersveiligheid op de Evenaar te vergroten.

Waarom praat de raad hierover?

Raadleden kunnen zelf besluiten of ze een onderwerp tijdens het actualiteitenhalfuur aan de orde willen brengen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering.

Artikel delen:
Portefeuille: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: Infrastructuur, veiligheid, verkeer
Raads Number : rg113/2022