Agendawijzer

10-06-2022

Actualiteit: laadpalen in parkeergarages

Foto van ondergrondse parkeergarage met trap naar uitgang

Actualiteitenhalfuur: hoe om te gaan met veiligheid van laadpunten voor elektrische auto's in parkeergarages?

Naar aanleiding van uitlatingen van de brandweer over de veiligheid van het opladen van elektrische auto's in parkeergarages, wilde een raadslid met het college College = college van B&W praten over drie concrete vragen:

1. Er is meer dan een jaar verstreken sinds er een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. over dit onderwerp is ingediend en de risico’s zijn ondertussen onverkort
blijven bestaan omdat er nog geen maatregelen zijn genomen? Zo nee, welke maatregelen zijn dan wél genomen? Vanwaar de vertraging?
2. Zijn er sinds januari 2021, behoudens vragen om advies, stappen ondernomen om aan het acute gevaar dat momenteel aanwezig is iets te doen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
3. De door Brandweer Flevoland geschetste gevaren zijn van dien aard zijn dat verder uitstel van maatregelen niet verantwoord is. Kunt u aangeven wat we in de toekomst met betrekking tot dit specifieke risico van u mogen verwachten?

Het antwoord van de wethouder was meer algemeen. Namelijk dat de vraag naar meer laadpunten sneller gaat dan dat de overheid er beleid op kan ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor Almere, maar voor heel Nederland. De gemeente is daarom terughoudend met het vergunnen van laadpunten in parkeergarages in afwachting van landelijke normering. Dit geldt alleen voor publieke laadpalen, want voor particulieren is dit vergunningsvrij. Ze meldde er ook bij dat de gemeente goed samenwerkt met brandweer en maatwerk toepast bij het plaatsen van een laadpaal en brandveiligheidseisen stelt. Ook in afwachting van de landelijke norm.

Ze stelde voor om eventuele technische vragen verder schriftelijk in te dienen, dan legt ze die aan de brandweer voor.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Flitsbezorgers
Flitsbezorgers
2022-05-13
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: verkeer
Raadsnummer : rg158/2022