Agendawijzer (wat)

02-09-2022

Actualiteiten 1 september

Foto van biljartbal en keu met sigaretuiteinde

Twee onderwerpen: over een poolcentrum (biljart) en over de Qatar- en Chinadag op de Floriade.

Poolcentrum Klokkeluiderstraat

Aan de Klokkeluiderstraat in Almere Centrum is een poolcentrum geopend en daar willen ze ook activiteiten behorende bij een Shisalounge kunnen verrichten. Beide activiteiten zijn strijdig met het huidige bestemmingsplan Almere Stad Centrum. Een raadslid stelde vragen hij van belanghebbenden had gehoord dat de gemeente bezig was het bestemmingsplan aan te passen, wat een bevoegdheid van de raad is. De portefeuillehouder gaf aan dat het poolcentrum inderdaad al geopend was en met een kleine aanpassing wel kon voldoen aan het bestemmingsplan. Dat proces is inmiddels in gang gezet. De activiteiten behorende bij een Shisalounge zijn echter niet toegestaan, dat is aangegeven richting de initiatiefnemers en daar zal ook op worden gehandhaafd.

Qatar- en Chinadag

Zeven raadsleden stelde vragen over de Qatar- en Chinadag op de Floriade (in september). In het verleden zijn er op dit soort “landen-dagen” hoogwaardigheidsbekleders van de respectievelijke landen welkom geheten door onze burgermeester en/of wethouders. Kort samengevat, de vragenstellers wilden vooral weten hoe het Almeerse college de vertegenwoordiging gaat invullen op deze dagen en of er nog een statement of een andere vorm van protest mogelijk is? De portefeuillehouder gaf aan dat op de Qatar-dag geen vertegenwoordiging van het college is, voor de China dag wordt dat later bekeken. Uitgangspunt zijn en blijven de landelijke protocollen, vervolgens wordt per moment bekeken welke delegatie passend is.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuilles: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing), Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: actualiteiten
Raads Number : RG196/2022 en RG197/2022