Agendawijzer

Actualiteiten 11 januari 2024

Raadsnummer:

Geschreven op: 12-01-2024 | Laatst bewerkt op: 12-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van een vraagteken in een doolhof

Gezien de huidige extreme kou hadden een aantal raadsleden vragen aan het college College = college van B&W over welke specifieke maatregelen er genomen zijn om er voor te zorgen dat alle daklozen toegang hebben tot veilige en warme opvang.

Waar gaat het over?

Het Leger des Heils verzorgt dag- en nachtopvang met extra plekken tijdens vorstperiodes. Echter, de capaciteit is niet altijd toereikend om alle daklozen op te vangen. In het Annapark is een ongebruikte sporthal geopend sinds december als extra opvanglocatie, waar nog plaatsen vrij zijn. Het Leger des Heils en Kwintes proberen actief daklozen te motiveren om gebruik te maken van de nachtopvang bij vorst. Desondanks kiezen sommige daklozen ervoor om buiten te slapen. Het blijft een uitdaging om deze groep te bereiken en te overtuigen voor de winteropvang, ondanks de beschikbare plekken. De portefeuillehouder benadrukte dat de stad zich inspant om iedereen een slaapplaats te bieden tijdens vorst.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: actualiteiten
Raadsnummer :