Agendawijzer

29-09-2022

Actualiteiten 29 september

Foto van man in rolstoel met een begeleider

Over de mobiliteitspas voor wmo-collectief vervoer van Taxibedrijf Salders.

Waar gaat het over?

De dienstverlening van WMO-vervoersaanbieder Salders staat ter discussie. Het gaat om de mobiliteitspas voor WMO-collectief vervoer. Stelling van de indiener is dat veel mensen geen gebruik maakt van de pas omdat de dienstverlening niet op orde is.

Volgens de portefeuillehouder is er echter sprake van een opschoonactie als voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding: een reëel beeld van het gebruik van de pas is nodig. Daarom wordt aan de mensen gevraagd hun pas in te leveren wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt.

Over de dienstverlening: er is op het aantal vervoersbewegingen slechts een klein aantal klachten, waarvan wel een heel groot aantal te maken heeft met het niet op tijd komen. Daarnaast is er een klachtenloket, een klanttevredenheidsonderzoek en een regelmatig terugkerend mystery guest onderzoek.

Om de raad beter te informeren over de totale dienstverlening van Salders biedt de portefeuillehouder aan om de raad begin januari met een raadsbrief opnieuw te informeren.

Waarom praat de raad hierover?

In het actualiteitenhalfuur kunnen raadsleden actuele kwesties met een portefeuillehouder bespreken.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 29 september.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
2022-11-18
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg
Raadsnummer : rg23/2022