Agendawijzer (wat)

09-09-2022

Actualiteiten 8 september 2022

Helofytenfilter in Oosterwold

Er waren drie onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur ingediend.

U vindt de vragen bij de agendering op 8 september 2022.

Sluiting zwembaden

Vanwege (onder meer) stijgende energieprijzen wordt het exploiteren van zwembaden steeds lastiger. Er zijn zorgen of de zwembaden in Almere wel open kunnen blijven. De gemeente sprak erover met de zwembaden en moederbedrijven. Maar er is niet direct geen geld beschikbaar uit de vastgestelde begroting. De gemeente houdt het in de gaten. Of het Rijk of 'Europa' kunnen helpen is de vraag. En de energiebedrijven? De wethouder neemt de ideeën mee.

Vlaggendag SDG

Sinds mei 2020 is Almere aangesloten bij de 'Global Goals' gemeenten. Die bevorderen het denken over de Sustainable Development Goals (duurzamen ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. In september is er een vlaggendag om dat uit te dragen. Een raadslid vraagt zich af of dat een goed idee is. Ja, zegt de wethouder, vanuit de solidariteitsgedachte. En er zijn al veel positieve reacties op ontvangen. Bovendien komen de doelen overeen met vastgestelde doelen in het gemeentelijke beleid. Er is geen reden om ervan af te zien.

Vertrek deelfietsen uit Almere

Een aanbieder van deelfietsen staakt half september zijn activiteiten Het gaat om een aanbieder die verwacht in Almere niet veel te verdienen. Daarom stopt hij ermee. Er blijft nog wel een andere aanbieder over. En de wethouder verwacht dat er een nieuwe bij komt.

 

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuilles: Sport, recreatie en toerisme, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn, Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: actualiteiten
Raads Number :