Agendawijzer

03-06-2022

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

Foto van gebroken vensterruit

Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de Glinkastraat in de Muziekwijk al jarenlang overlast van jongeren is. Reden om in het actualiteitenhalfuur vragen aan de wethouder te stellen.

De overlast kent pieken en dalen, maar is nooit helemaal weg. De laatste tijd is er zelfs geweld (ingooien ruiten en intrappen van deuren) en drugsgebruik. Dat maakt het actueel en de indiener vraagt zich af of en wat de gemeente er aan gaat doen. Andere fracties sloten zich hierbij aan en zijn ook benieuwd of er naast het drugsgebruik ook sprake is van drugscriminaliteit.

De portefeuillehouder gaf aan dat gemeente, bewoners en politie erover praten en zoeken naar structurele(re) oplossingen om de overlast terug te dringen. Aan het eind van de bespreking vroeg de raad om de afspraken hierover heel concreet te maken. De raad wil dat bewoners van deze straat en wijk na de lange periode van ellende eindelijk rust krijgen en ook voorkomen dat de problemen zich van deze straat verplaatsen naar andere delen van de wijk.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: jongeren, veiligheid
Raadsnummer : rg147/2022