Agendawijzer

Advies over De sociale staat van Almere

Raadsnummer: 24058

Geschreven op: 02-03-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Sociale staat

De sociale uitdagingen van Almere

Waar gaat het over?

Het rapport bespreekt de sociale staat van Almere, met aandacht voor de uitdagingen en kansen van de stad. Almere, als een snelgroeiende "New Town", staat voor unieke uitdagingen zoals grote stadsproblematiek, beperkte binding van inwoners aan de stad, en een aanhoudende groei die druk legt op maatschappelijke voorzieningen. Het rapport onthult zorgen over armoede, schulden, jeugdwerkloosheid, schooluitval, jeugdcriminaliteit, eenzaamheid, en de noodzaak voor passende woonruimte en zorg voor ouderen. Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak voor een integrale aanpak en duurzame sociale ontwikkeling.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze kwesties vanwege de alarmerende bevindingen en de urgentie om actie te ondernemen. De raad is betrokken bij het vormen van een nieuw beleidskader om de geïdentificeerde problemen aan te pakken, met prioriteit voor urgente kwesties zoals armoede en de beschikbaarheid van voorzieningen. Het gesprek richt zich op het erkennen van de problemen, het vaststellen van beleidsprioriteiten, en het ontwikkelen van strategieën die het welzijn van de inwoners verbeteren en maatschappelijke kosten beperken. Dit benadrukt het belang van samenwerking en integrale planning voor een sociaal duurzame toekomst van Almere.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24058


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Er lagen twee moties voor ter bespreking. Eén motie ging over een breed meerjarenprogramma wat volgens de indieners nodig is om op te stellen. De conclusies uit het rapport los je namelijk niet alleen op in het sociaal domein, het gaat over domeinen heen. Er is een balans nodig tussen de bestaande en toekomstige stad. Het college omarmde de motie: alles binnen het sociaal domein houden lost de problemen niet op.  De motie gaat door naar besluitvorming.
 
De motie met betrekking tot het levensloopbestendig maken van woningen voor ouderen leverde wat vragen op. We hebben namelijk in Almere een groot tekort aan huizen. Het helpt dan niet mee om nog extra doelgroepen te benoemen aan wie bepaalde huizen toegekend moeten worden. De indiener trok de motie in. 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: sociaal domein
Raadsnummer : 24058