Agendawijzer

02-06-2022

Afvalinzameling; vinger aan de pols

Rolcontainers bij een voordeur

In de toekomst kunnen plastic, metaal en drankverpakkingen samen met het restafval in de container. Nu nog niet. En toch gebeurt het al wel. Hoe zit dat?

16 juni - carrousel, afgerond

Een aantal partijen kregen nog het woord in de tweede termijn. De wethouder gaf nogmaals aan na de zomer een technische sessie te organiseren als de marktconsultatie gereed is. Voldoende besproken voor dit moment.

9 juni 2022 - Carrousel

Er waren twee insprekers die samen een presentatie hadden voorbereid voor de raad. Na het inspreken beantwoordden ze een aantal vragen. Vervolgens deden de raadsleden hun inbreng. Er werden veel vragen gesteld aan het college College = college van B&W , onder andere over de communicatie richting bewoners en over het transitieplan. De wethouder gaf in zijn reactie aan dat het transitieplan in plaats van voor de zomer in september of oktober naar de raad komt en bood aan om een technische sessie te organiseren over het onderwerp, om meer informatie te geven over de historie van dit onderwerp. Er was te weinig tijd om het onderwerp af te ronden. Volgende week staat het opnieuw op de agenda.

Waar gaat het over?

Eind vorig jaar besloot de raad dat het afval in Almere voortaan met de werkwijze van PMD+ moet worden ingezameld. Het betekent dat plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) tezamen met het restafval in dezelfde container gaan. Het PMD wordt dan door de afvalverwerker er met machines uitgehaald. Nascheiding heet dat. Maar het duurt nog even voordat dit nieuwe systeem is ingevoerd. Tot die tijd doen we aan bronscheiding; huishoudens doen het afval in verschillende vakken van een container. Die kunnen alleen geleegd worden met een speciale duo-vuilniswagen. Probleem is dat die verouderd raken en daardoor uitvallen. Nieuwe vrachtwagens kopen heeft geen zin, want de gemeente heeft ze straks voor de nascheiding niet meer nodig. Daarom laat de gemeente in een aantal wijken nu het afval tóch in één container stoppen. Maar dat wordt dus (nog) niet nagescheiden.

Een van de raadsleden wil weten hoe dit in elkaar steekt en er met mede-raadsleden over praten.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid kan voorstellen een onderwerp op de agenda te plaatsen waarover hij/zij meer wil weten. Op die manier kunnen wethouders, raadsleden en inwoners er een beter beeld van krijgen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 9 juni 2022.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Zonneladder
Zonneladder
2022-02-04
Warmtetransitie
Warmtetransitie
2021-11-18
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Wonen, leefbaarheid, Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: milieu
Raadsnummer : rg146/2022