Agendawijzer

Afvalstoffenverordening

Raadsnummer: 23317

Geschreven op: 30-11-2023 | Laatst bewerkt op: 30-11-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van afvalcontainers

De afvalstoffenverordening wordt gewijzigd.

Waar gaat het over?

Een afvalstoffenverordening is een plaatselijke regeling die vaststelt hoe afval moet worden ingezameld, verwerkt en afgevoerd binnen de gemeente. Het heeft betrekking op zaken als het scheiden van afval, het aanbieden van verschillende soorten afval, regels met betrekking tot het tijdstip en de manier waarop afval wordt opgehaald, en mogelijke boetes of sancties bij het niet naleven van deze regels. 
Waarom praat de raad hierover?

De huidige Afvalstoffenverordening is achterhaald vanwege lokale en wettelijke veranderingen. Na een inspraakperiode, waarin 9 zienswijzen zijn ontvangen, is de nieuwe verordening geüpdatet. Hoewel sommige suggesties voornamelijk gericht waren op de uitvoering van diensten, zoals handhaving van afvalaanbieding, hebben de ingediende zienswijzen geleid tot vier aanpassingen in de verordening zelf. Deze aanpassingen hebben met name betrekking op metaalafval en ongeadresseerd reclamedrukwerk.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=afvalstoffenverordening


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Plenair, besluit, 23 december 2023.

  • Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Almere 2024 (23317) AANGENOMEN 41/2
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: afval
Raadsnummer : 23317