Agendawijzer

Almeerse energietransitie

Raadsnummer: 23264

Geschreven op: 13-10-2023 | Laatst bewerkt op: 22-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Dichtbijfoto van de blauwe vlammen van een gasbrander van een fornuis.

Hoe wordt onze stad zo klimaatneutraal mogelijk?


Waar gaat het over?

Almere wil al een hele tijd klimaatneutraal zijn en de CO2-reductie minimaliseren. Sterker nog, na de verkiezingen wil de coalitie dat Almere de eerste grote energieneutrale stad van het land wordt. Om dat doel te bereiken moet nog heel veel gedaan worden. De gemeente gaat dat niet op eigen houtje zitten doen, maar wil daarbij de hele stad betrekken. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Voordat er echt stappen worden gezet, wil de gemeente laten weten wat ze van plan is te gaan doen. Niet in detail nog, maar in grote lijnen en kaders. Dat hebben ze opgeschreven in de Visie op de Almeerse energietransitie. Dit zijn daarbij de kaders:

1. De langetermijndoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te verhogen naar een CO2-reductie van 55% in 2030 (ten opzichte van 1990) en nagenoeg klimaatneutraal in 2050;

2. De energietransitie via drie (inhoudelijke) programmalijnen uit te voeren:

2.1 Bestaande stad (Gebouwde omgeving);

2.2 Nieuwe stad (Gebiedsontwikkeling);

2.3 Verkeer en vervoer;

3. De energietransitie via vier leidende principes uit te voeren:

3.1 Gemeente Almere werkt klimaatrechtvaardig;

3.2 Gemeente Almere werkt stapsgewijs, flexibel en adaptief;

3.3 Gemeente Almere werkt samen en maakt gebruik van het gehele palet aan rollen en instrumenten;

3.4 Gemeente Almere zet in op opschaling van bewezen technologie en stimuleert innovatie.

Waarom praat de raad hierover?

Het is aan de raad om namens de stad te besluiten of deze kaders van de gemeente de juiste weg zijn op weg naar een klimaatneutrale stad.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=energietransitie

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: duurzaamheid, ecologie
Raadsnummer : 23264