Agendawijzer

29-01-2022

Annapark 2

Plattegrond van Annapark woningen plan 2

De woningen in het Annapark komen op een andere plaats.

17 februari - Besluit

Raadsvoorstel Addendum op projectopdracht tijdelijke woningen Annapark (RV-12) AANVAARD 44/0

3 februari - Carrousel

Dat ging lekker vlot. Veel lof voor het (aangepaste) plan van het college College = college van B&W . Het is een mooi voorbeeld van geslaagde participatie. De voorgestelde wijziging is een direct gevolg van de inbreng van inwoners, weliswaar kost het daardoor wat meer, maar volgens zowel de raad als de portefeuillehouder is dat meer dan de moeite waard.

Waar gaat het over?

Vorig jaar besloot de raad in te stemmen met het plan van het college om 200 tijdelijke woningen in het Annapark te bouwen. Inwoners hebben daarna invloed gehad op de planontwikkeling en daardoor is er nu een plan om die woningen op een andere plek te bouwen dan eerder was bedacht. Dat zou mooi kunnen zijn, als de betrokken inwoners het daarmee eens zijn. Of dat ook zo is, staat niet in het voorstel, observeert het presidium. Ook maakt de verandering het project duurder, waardoor de gemeente geld moet bijleggen.

Waarom praat de raad hierover?

De raad controleert het werk van het college (=de gemeente). Vooral als een plan verandert, waarover zoveel inwoners een mening hebben, hoort het gesprek daarover in de openbaarheid bij de raad plaats te vinden. Daarnaast gaat de raad over het geld.

Waar vind ik de documenten?

De nodige bijlagen in de pop-up bij de agendering op 3 februari en natuurlijk handige links in de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen
Raadsnummer : rv12/2022