Agendawijzer

16-06-2022

Archivering van raadstukken

Illustratie van een persoon die een vinger tegen een e-mail-icoon houdt.

Volksvertegenwoorders (zoals raadsleden) moeten het werk van bestuurders kunnen controleren. Daarom moeten veel gegevens bewaard worden. Waaronder e-mails.

  • Motie: Archiefbeheer bij burgemeester (RG-250/2022) VERWORPEN 13/28 

Waar gaat het over?

Het bewaren van informatie is van belang voor een goede democratische verantwoording voor gevoerd beleid en gemaakte keuzes. Denk bijvoorbeeld aan Rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, Woo- (voorheen Wob-)verzoeken, maar ook het “gewone” controleren van het bestuur door de gemeenteraad.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid agendeerde dit naar aanleiding van een brief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, waarin de leden worden uitgenodigd aan een bepaalde manier van bewaren mee te doen. Het onderwerp e-mail-bewaring is de afgelopen jaren een paar keer in de raad besproken, omdat het in Almere niet goed gedaan werd. Het college College = college van B&W maakte een verbeterplan. Nu wil het raadlid met het college en de raad in gesprek over de stand van zaken van het informatie- en archiefbeheer.

Waar vind ik de stukken?

In de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=archivering

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bestuur
Raadsnummer : rg161/2022