Agendawijzer

25-02-2022

Armoede, schulden en meedoen

Portemonnee

Het armoede en schuldenbeleid van de afgelopen periode was effectief. Daar wil het college College = college van B&W mee doorgaan, zodat zo min mogelijk Almeerders in de problemen komen of blijven.

10 maart - Plenair
Raadsvoorstel Beleidsplan armoede, schulden en participatie gemeente Almere 2022-2026 Doen wat werkt! (RV-25) AANVAARD 44/0

3 maart - Carrousel

De bespreking startte met de inbreng van een vrijwilliger in de schuldhulpverlening. Hij gaf de gemeente vijf tips om mensen in armoede beter te kunnen helpen. Die hulp is hard nodig want in Almere leven behoorlijk wat gezinnen in armoede. 13% van de Almeerders heeft problematische schulden en 5100 kinderen leven in armoede. De raadsleden waren zeer te spreken over het integrale beleidsplan waarin ook energie-armoede aan bod komt. Wel hadden ze aanvullende vragen en tips. Vanwege de aankomende verkiezingen deed de portefeuillehouder verschillende toezeggingen zodat de partijen geen moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. hoeven in te dienen. Volgende week kunnen de raadsleden daarom al over het plan besluiten.

Waar gaat het over?

De gemeente vindt het belangrijk dat steeds meer Almeerders kunnen meedoen in de maatschappij en dat ze minder afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensondersteuning. Dat is het doel van het nieuwe beleidsplan. Daari ligt de focus op het toepassen en verder uitwerken van de maatregelen die succes hadden, maar ook zijn er nieuwe inzichten verwerkt. Bovendien wil het college meer meten wat de resultaten van het beleid zijn. Want meten is weten.

Waarom praat de raad hierover?

Eerder waren er verschillende beleidsplannen. Deze liepen in 2021 af. Nu ligt er een integraal plan, omdat armoede niet op zichzelf staat. In het nieuwe plan gaat het over armoede, schulden én participatie (meedoen). En er wordt nauw samen gewerkt met andere beleidsterreinen zoals wonen, gezondheid, onderwijs en zorg. Vorig jaar spraken het college en de raad al over de uitgangspunten hiervoor. Dat is verwerkt in het beleidsplan.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Raadsvoorstel
Beleidsplan
Advies ASD
Collegereactie
Collegevoorstel

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg en welzijn
Raadsnummer : RV25/2022