Agendawijzer

30-03-2022

Assetmanagementplan onderhoud

Grafische weergave van de openbare ruimte van Almere

Het onderhoud van een grote stad kost veel geld. Maar het moet wél gebeuren.

7 april 2021, carrousel en afgerond

Mooi woord voor scrabble: zo werd de titel door een aantal raadsleden ervaren, en ook met regelmaat benoemd in het gesprek met de portefeuillehouder. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit onderwerp gaat leven bij de burger? Desondanks ontstond een goed gesprek over de groene en stenen ‘assets’ in onze stad: de openbare ruimte waar de komende jaren in de hele stad véél onderhoud nodig is! Er waren veel opbouwend kritische vragen van de raadsleden, vooral rond financiën. Want hoe zit het met de financiële dekking, nu die niet voldoende lijkt te zijn voor de toekomst? En hoe moet het met de vernieuwende klimaatadaptatie? Klopt het dat er financieel gezien ook geen budget is om rekening te houden met mensen met een beperking in het onderhoud van de openbare ruimte? Hoe zit het met bodemverzakking? Welke rol speelt dit dure thema in de huidige coalitie-onderhandelingen? En: wat zijn de voor- en nadelen van verschillende oplossingsstrategieën? Kortom: genoeg vragen om een ferme volgende discussie tegemoet te zien. Dat komt wel bij de programmabegroting.

Waar gaat het over

De titel van dit agendavoorstel laat aan duidelijkheid te wensen over. Ook de leesbaarheid van het agendavoorstel zélf zal niet iedereen bevallen. Maar het probleem is glashelder; er is te weinig geld voor het onderhoud van de stad. Vooral als de gemeente ook de ambities wil uitvoeren op het gebied van toegankelijkheid, biodiversiteit, klimaatadaptie en dergelijke.
Het is voor de raad geen nieuw onderwerp, in augustus 2021 werd al gesproken en besloten over de Visie openbare ruimte Almere. Toen zegde de portefeuillehouder toe de financiële gevolgen daarvan nog vóór de verkiezingen inzichtelijk te maken. Dat gebeurde nog nèt op 10 maart.

SAMP

Dat is de afkorting van het Strategisch Asset Management Plan en het is dus een document. De titel en het agenda zijn misschien niet erg verhelderend, het document zelf is dat wél. De samenvatting op pagina 4 en 5 maken u meteen wijzer. En na het lezen van de inleiding en leeswijzer op pagina 6 en 7 snapt u waarom het SAMP er is. En bekijk ook pagina 10 eens: in één oogopslag ziet u de omvang van onze stad in kengetallen. Voorbeeld: 3.315 sport- en speeltoestellen op 838 speelplekken.

Waarom praat de raad hierover?

De raad hoeft er geen besluit over te nemen, het document is feitelijk alleen ter informatie. Maar de raad mág wel besluiten het te bespreken en dat is precies wat er gebeurde: een fractie wil hierover van gedachten wisselen. Maar dat kon dus niet meer vóór de verkiezingen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 7 april.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: beheer
Raadsnummer : RG-76/2022