Agendawijzer

Baby Loss Awareness

Raadsnummer: 23126

Geschreven op: 17-05-2023 | Laatst bewerkt op: 26-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een begraafplaats

Begint de Baby Loss Awareness Week dit jaar in Almere?

Dit onderwerp staat op de wegingstafel. U kunt komen inspreken.


Waar gaat het over?

Het verliezen van een baby brengt vaak een groot gemis en verdriet teweeg. Voor de mensen die daarmee te maken krijgen is het moeilijk om erover met anderen te spreken. Terwijl dat juist kan helpen. Door als stad de officiële opening en sluiting van de Baby Loss Awareness Week te doen, geeft Almere een krachtig signaal af.

De week is van 9 tot en met 15 oktober 2023. De indieners stellen voor dat de 20.000 euro aan kosten uit het eigen initiatievenbudget van de raad worden betaald.

Waarom praat de raad hierover?

Met de motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd zetten de raadsleden het op de agenda van de raad.

Waar vind ik de stukken?

Lees de motie vreemd.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

1 juni 2023 - De raad vond bespreking niet nodig, dus over het onderwerp kon de raad diezelfde avond stemmen.

  • Motie: Officiële landelijke opening Baby Loss Awareness Week naar Almere halen (23126) AANVAARD 25/17
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg en welzijn
Raadsnummer : 23126