Agendawijzer

Baby Loss Awareness Week

Raadsnummer: RG235/2022

Geschreven op: 07-10-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van babyvoetjes in grote mensen handen

Elk jaar wordt tijdens een week stilgestaan bij babysterfte. Wellicht kan Almere daar ook aan meedoen.

Waar gaat het over?

Sinds 1988 wordt jaarlijks wordt een week gewijd aan het aandacht geven aan het verlies van een baby tijdens de zwangerschap, bevalling of kindertijd. De Baby Loss Awareness Week. Dit jaar is dat van 9 t/m 15 oktober. Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd roept een raadslid het college College = college van B&W op om als Almere daar jaarlijks aan mee te doen.

Niet alleen spreekt de raad er vanavond over, ook neemt hij diezelfde avond een besluit. Want ten tijde van de vergadering ís het de week van het verlies.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid diende een motie vreemd in om te bespreken.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 13 oktober.

 

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Twee insprekers deelden hun emotionele verhaal van het verdriet over het verlies van hun (klein)kind. Ze riepen de raad op om op dezelfde avond in te stemmen met het besluit om jaarlijks een week stil te staan bij het verdriet dat (groot)ouders hebben bij het verlies van hun kind. Misschien is het mogelijk om het stadhuis met roze en blauw te verlichten en er daarnaast in de gemeente een week van verbinding en ontmoeting van te maken? Of aan te sluiten bij bestaande initiatieven als Wereld Lichtjes Dag (dit jaar op 11 december). Vraag is ook hoe er op een duurzame manier kan worden stilgestaan bij deze jaarlijkse week.
Er blijkt behoefte aan een vervolgbespreking en de portefeuillehouder zei dat ze persoonlijk contact zoekt met de indieners om te kijken wat er op korte en langere termijn mogelijk is. Dit onderwerp had de onverdeelde aandacht van de raad en komen er plannen, dan kunnen die vast op warme ondersteuning rekenen.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: gezondheid
Raadsnummer : RG235/2022