Agendawijzer

Beheersing en uitroeiing van de reuzenberenklauw in Almere

Raadsnummer: 24189

Geschreven op: 08-07-2024 | Laatst bewerkt op: 09-07-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Bereklauw

Nieuwe maatregelen voor beheersing reuzenberenklauw in Almere

Waar gaat het over?

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. gaat over de beheersing en uitroeiing van de reuzenberenklauw in Almere. De reuzenberenklauw is een invasieve plant die niet van nature in Nederland voorkomt en schadelijk is voor de natuur, landbouw en menselijke gezondheid. De plant veroorzaakt pijnlijke brandblaren bij aanraking en verspreidt zich snel, waardoor inheemse planten worden verdrongen en de biodiversiteit in gevaar komt. De reuzenberenklauw komt op steeds meer plaatsen in Almere voor en vereist een gecoördineerde aanpak om effectief bestreden te worden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt deze motie omdat de reuzenberenklauw een toenemend probleem vormt in de gemeente. De plant groeit snel en veroorzaakt gezondheidsproblemen, zoals brandblaren en allergische reacties. Eerdere maatregelen, zoals incidenteel maaien, hebben niet voldoende effect gehad. Er is daarom een strikter en structureler beleid nodig. De indiener van de motie stelt voor te onderzoeken hoe deze plant het beste bestreden kan worden en stelt voor om regelmatig te maaien en samen te werken met verschillende partijen om tot een effectieve aanpak te komen. Het doel is om de verspreiding van de reuzenberenklauw te stoppen en de biodiversiteit en gezondheid van de inwoners van Almere te beschermen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24189


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: natuur
Raadsnummer : 24189