Agendawijzer

Behoud supermarkt op ’s Hertogenboschplein

Raadsnummer: 24036

Geschreven op: 09-02-2024 | Laatst bewerkt op: 19-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van het interieur van een supermarkt

Gemeenschap van Stedenwijk Zuid komt op voor lokale voorzieningen

Waar gaat het over?

Het document bespreekt het voorstel van Collectief Stedenwijk Zuid Groen over het behouden van de supermarkt op het ’s Hertogenboschplein in Almere. De bewoners van Stedenwijk Zuid en de omliggende gebieden zijn bezorgd over de plannen van een vastgoedbeheerder om deze supermarkt te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Vooral minder mobiele inwoners en degenen die een handtekeningenactie hebben ondertekend, willen dat de supermarkt op de huidige locatie blijft. Er worden vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van een scenariostudie uitgevoerd door de vastgoedbeheerder in samenwerking met de gemeente Almere, waarbij kritiek wordt geuit op de zorgvuldigheid van de interpretatie van de populatie en de stedenbouwkundige mogelijkheden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad wordt benaderd omdat de inwoners van Stedenwijk Zuid hun bezorgdheden en bezwaren tegen de verplaatsing van de supermarkt willen delen. Ze hopen dat de gemeenteraad de waarde van het stedenbouwkundig ontwerp van het plein erkent en een weloverwogen beslissing maakt. Het doel is niet alleen om de supermarkt te behouden, maar ook om de mogelijkheden voor herinrichting van het plein te bespreken. Dit initiatief ziet men als een kans om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen en het ondersteunt het draagvlak voor hun bezwaren en ideeën.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op 7 maart heeft de burgeractiviteit plaatsgevonden. De raad ging in gesprek met de indieners, het Collectief Stedenwijk Zuid Groen, over de zorgen van inwoners wanneer het ’s Hertogenboschplein zijn supermarkt verliest. Het plein vervult volgens de indieners een belangrijke centrale en vooral sociale functie in de wijk. Op basis van het gesprek hebben een aantal raadsleden aangegeven dit onderwerp door middel van een agendavoorstel te willen agenderen voor politieke bespreking in de raad met het college. Wanneer dit op de agenda staat van de Politieke Markt is nog niet bekend.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24036