Agendawijzer

Beleidskader Groen 2024

Raadsnummer: 24120

Geschreven op: 24-04-2024 | Laatst bewerkt op: 25-04-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Groen

Het nieuwe Beleidskader Groen 2024

Waar gaat het over?

Het Beleidskader Groen 2024 richt zich op het onderhouden en beheren van het openbaar groen in Almere, zoals gras, struiken en planten. Het doel is om het groen in Almere toekomstbestendig te beheren, door te investeren in vergroening, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en het welzijn van dieren. Dit kader sluit aan bij eerdere visies van de stad zoals de Visie ecologie 2020 en de Visie openbare ruimte Almere, waarin de lange termijn ambities voor de stad zijn vastgelegd. De principes van het kader omvatten het behouden van bestaand groen, het natuurlijk houden van onderhoud en aankoop, en het niet gebruiken van chemische middelen bij de bestrijding van planten en insecten.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt het Beleidskader Groen 2024 omdat het een belangrijke leidraad vormt voor hoe Almere omgaat met haar groene ruimtes in een tijd van snelle stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering. De discussie helpt te bepalen hoe groen wordt geïntegreerd in stedelijke planning en dagelijks beheer, waarbij rekening wordt gehouden met zowel biodiversiteit als de behoeften van de stad. Het vaststellen van dit kader zorgt ervoor dat het belang van groen erkend wordt als gelijkwaardige factor naast bijvoorbeeld woningbouw en infrastructuur. Dit is essentieel voor het behoud van Almere als een groene en gezonde stad voor haar inwoners.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24120


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: groen
Raadsnummer : 24120