Agendawijzer

Benoeming leden onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade

Raadsnummer: 24035

Geschreven op: 31-01-2024 | Laatst bewerkt op: 02-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Floriade

Onderzoek naar de Floriade: Op zoek naar antwoorden

 

Waar gaat het over?

De gemeente Almere heeft een onderzoekscommissie opgericht om de Floriade te onderzoeken, een evenement dat niet aan de verwachtingen voldeed. Deze commissie, bestaande uit vijf raadsleden, is belast met het vooronderzoek en zal zich richten op de aansturing en uitvoering van het Floriade-project, de rol van het college College = college van B&W , de ambtelijke organisatie, Floriade BV, en andere partners. Ook zal gekeken worden hoe de raad is geïnformeerd en hoe deze zijn taken heeft vervuld.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere wil duidelijkheid over de oorzaken van de teleurstellende resultaten van de Floriade. Door een onderzoekscommissie in te stellen, hoopt de raad te begrijpen wat er misging en hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het doel is om transparantie te bieden aan de inwoners en te zorgen voor verantwoordelijkheid en verbetering in de manier waarop grote projecten worden geleid en gecontroleerd. Met dit voorstel worden de leden van de commissie voorgedragen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Benoeming%20leden%20onderzoekscommissie%20Raadsenquête%20Floriade&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

1 februari 2024 Plenair, besluit.  Aangenomen 43/0

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: floriade
Raadsnummer : 24035