Agendawijzer

10-10-2022

Beschermd wonen

Zwart/wit foto van een sombere zittende jongeman in spijkerbroek

Er zijn jongeren die zorg nodig hebben en een beschermde omgeving om te wonen. Wat kan en moet de gemeente hieraan doen?

Een raadslid had het onderwerp Beschermd wonen op de agenda gezet. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die vanwege bepaalde problematiek gedurende de hele dag ondersteuning en begeleiding nodig hebben. En dat in een beschermde en veilige omgeving (zorginstelling). Twee maanden geleden ging het echter vreselijk mis toen een bewoner van zo’n zorginstelling, een jongen van 19 jaar, zichzelf van het leven beroofde. Het doel van de agendering was dan ook om aandacht te vragen voor de geboden ondersteuning en begeleiding in zorginstellingen en wat eraan kan worden gedaan om zo'n gebeurtenis als deze in de toekomst te voorkomen. De bespreking werd kracht bijgezet door de moeder van de jongen die aan het begin van de vergadering een emotioneel betoog hield, waarin ook de vraag naar voren kwam: hoe heeft het kunnen gebeuren? Deze vraag leeft ook in de raad, maar kon nog niet beantwoord worden, omdat het onderzoek nog loopt. De wethouder beloofde de raad erop toe te zien dat het onderzoek zo snel en zorgvuldig mogelijk wordt afgerond en dat uit de uitkomsten lering wordt getrokken en of zaken kunnen worden verbeterd. Daarnaast krijgt de raad nog te horen hoe het toezicht rond beschermd wonen nu is georganiseerd.

Daarmee is dit onderwerp voldoende besproken.

Waar gaat het over?

Raadsleden staan in verbinding met de stad. Ze pikken signalen op. Voor een van de raadsleden is dat aanleiding om dit onderwerp te agenderen. Zij wil met de raad en het college College = college van B&W in gesprek over beschermd wonen. Daarbij gaat het erom dat jongeren die beschermd wonen nodig hebben er ook op kunnen rekenen dat die zorg de geboden wordt. Maar ook dat er ook toezicht is op de kwaliteit van de geboden zorg door de zorginstellingen. En de vraag is ook wat dit alles vraagt van de rol van de gemeente. Voor deze agendering was een concrete aanleiding maar kan in een bredere context worden besproken.

Waarom praat de raad hierover?

Raadsleden die een onderwerp willen bespreken kunnen daar (samen met andere raadsleden) een agendaverzoek voor bij het presidium indienen.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=bescherm%20wonen

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jongeren
Raadsnummer : rg221/2022