Agendawijzer

Besluit op bezwaar tegen onttrekkingsbesluit houten bruggen

Raadsnummer: 24169

Geschreven op: 21-06-2024 | Laatst bewerkt op: 21-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Brug

Gemeenteraad Almere bespreekt bezwaren tegen verwijderen bruggen

 

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere heeft een besluit genomen over het verwijderen van twee houten bruggen, de Voetbalbrug en de Oranjewoudbrug. Tegen dit besluit zijn 25 bezwaren ingediend door bewoners en belanghebbenden. De bezwaarschriftencommissie heeft deze bezwaren beoordeeld en een advies uitgebracht aan de raad. Het advies is om de meeste bezwaren te accepteren, maar het oorspronkelijke besluit om de bruggen te verwijderen toch te handhaven. De nadelen voor de omwonenden wegen volgens de commissie niet zwaarder dan het belang van een sluitende gemeentebegroting.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp omdat er bezwaren zijn ingediend tegen het besluit om de bruggen te verwijderen. De raad moet nu beslissen of ze het advies van de bezwaarschriftencommissie volgen. Dit proces is belangrijk om ervoor te zorgen dat besluiten zorgvuldig worden overwogen en dat de stem van de inwoners wordt gehoord. Het uiteindelijke doel is om een balans te vinden tussen de belangen van de omwonenden en het algemene belang van de gemeente.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24169


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24169