Agendawijzer

Bevordering opkomst bij de verkiezingen: Moskeeën als stemlokaal

Raadsnummer: 24020

Geschreven op: 12-01-2024 | Laatst bewerkt op: 26-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Moskee

Moskeeën als stemlokaal voor een hogere opkomst bij de verkiezingen?

 

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ingediend gericht op het verhogen van de verkiezingsopkomst in Almere. Het raadslid constateert dat de opkomst bij recente verkiezingen in bepaalde wijken van Almere aanzienlijk is gedaald. Er wordt opgemerkt dat, terwijl kerken soms als stemlokaal dienen, moskeeën deze functie niet vervullen. De motie stelt voor om in gesprek te gaan met moskeebesturen om te onderzoeken of moskeeën als stemlokaal kunnen dienen, met als doel de verkiezingsopkomst te verhogen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het een relevant en potentieel effectief middel kan zijn om de verkiezingsopkomst in Almere te bevorderen. Het idee is dat het gebruik van moskeeën als stemlokalen de toegankelijkheid van het stemproces kan vergroten voor bepaalde gemeenschappen in Almere. Dit past binnen bredere inspanningen van de gemeente om de democratische participatie te versterken en ervoor te zorgen dat alle groepen in de samenleving vertegenwoordigd zijn en hun stem kunnen uitbrengen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24020 

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de Politieke Markt heeft de indiener aangegeven de motie in te trekken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: verkiezingen
Raadsnummer : 24020