Agendawijzer

Biedt een oplossing voor speurhondentrainingen

Raadsnummer: 24093

Geschreven op: 03-04-2024 | Laatst bewerkt op: 04-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een hond in het water met kroost op z'n kop

Op zoek naar oplossingen voor speurhondentrainingen in Almere

Waar gaat het over?

Door nieuwe besluiten zijn de plekken waar speur- en jachthonden getraind kunnen worden schaars geworden. Dit komt doordat de gemeente en Staatsbosbeheer hebben gekozen voor drie specifieke bosgebieden die nu niet meer beschikbaar zijn voor deze trainingen. De indiener van de motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. geeft aan dat het trainen van deze honden van groot belang is, niet alleen voor de honden en hun eigenaren, maar ook voor de maatschappij. Volgens de indiener spelen deze honden namelijk een belangrijke rol bij het opsporen van aangereden wild, helpen ze bij rampen en zoektochten, en dragen bij aan de veiligheid en sociale controle in de bossen.

Waarom praat de raad hierover?

De indiener wil dit onderwerp graag bespreken in de raad omdat het belangrijk is voor zowel de hondentrainers en hun cursisten als voor de maatschappij in het algemeen. Er zijn ongeveer 14 trainers en vele cursisten die nu geen plek hebben voor hun trainingen. Dit raakt volgens het raadslid aan de dierenwelzijnswetgeving die het veroorzaken van pijn of letsel bij dieren verbiedt. Tegelijkertijd is het trainen van deze honden op een manier die hun instincten respecteert en hun welzijn bevordert, essentieel. Bovendien wordt benadrukt in de motie dat de trainingen geen zware last op de natuur leggen en zelfs bijdragen aan de veiligheid in de bossen. Het raadslid stelt voor dat het college met de betrokken partijen in gesprek gaat om een oplossing te vinden, zodat de trainingen in geschikte gebieden voortgezet kunnen worden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24093


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: dieren
Raadsnummer : 24093