Agendawijzer

29-03-2022

Bijna een nieuwe raad

Doorkijkje naar een vergaderzaal tijdens de Politieke Markt

De huidige raad blijft in functie tot de nieuwe raad is geïnstalleerd op 30 maart.

De volledige huidige raad, inclusief de groep die al afscheid nam, blijft uw volksvertegenwoordiging tot de nieuwe raad beëdigd is. Dat gebeurt op woensdag de 30e. Alle 45 raadsleden leggen dan (opnieuw) de eed of verklaring en belofte af. De twee dagen erna zijn studiedagen voor de raad.

Zowel raadsleden als fractieassistenten krijgen in korte tijd een massa informatie te verwerken, zodat ze zo snel mogelijk hun taak kunnen opnemen. Zo maken ze kennis met de mensen en werkzaamheden van hun ondersteuners, de griffie, ze krijgen tips van ervaren raadsleden, leren over privacy, integriteit, overheidsfinanciën en de Rekenkamer. Maar ook verdiepen ze zich in een aantal beleidsterreinen en gaan ze in groepen de stad in. Behalve hun griffie-ambtenaren, komen ook ambtenaren van de gemeente om kennis uit te wisselen en zijn er ontmoetingen met organisaties in de stad. De ervaring leert dat bestaande en nieuwe raadsleden na deze twee dagen goed in staat zijn het politiek werk op te pakken. En dat moet ook, want op 7 april is de eerste Politieke Markt van de nieuwe raad.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Kascommissie
Kascommissie
2022-06-24
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer :