Agendawijzer

09-12-2021

BIZ Buiten Centrum

Baltimoreplein Almere Buiten

Ondernemers en vastgoedeigenaren uit Almere Buiten Centrum willen samen het centrum beter, veiliger en vitaler maken. Daarom willen zij een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) starten.

9 december 2021 - Klaar om over te besluiten (=besluitrijp)

Waarschijnlijk is de raad het wel eens over dit plan. Daarom hoefde het niet besproken te worden. Maar voordat er in de plenaire vergadering over besloten kán worden, moet wel eerst in een carrouselvergadering worden vastgesteld dát het niet verder besproken hoeft te worden. Daarom stond het bij 'besluitrijp'.

Dezelfde avond werd tijdens plenair het voorstel met algemene stemmen aanvaard (45/0).

Waar gaat het over?

De initiatiefnemers van de BIZ willen een stichting of vereniging oprichten en zorgen dat de uitstraling en leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en/of de economische vitaliteit van het centrum van Almere Buiten beter wordt. Er kan een BIZ gestart worden zodra meer dan de helft van de ondernemers en vastgoedeigenaren van het gebied zich uitspreken over de wenselijkheid van de BIZ en vervolgens 2/3 van hen voor de BIZ stemt. Als het doorgaat dan zij alle ondernemers uit het gebied verplicht om mee te betalen voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren. De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. In Almere Haven is al een succesvolle BIZ. In Buiten lijkt er ook voldoende draagvlak voor te zijn.

Waarom praat de raad hierover?

Om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) te starten moet een wettelijke procedure gevolgd worden. De raad moet een verordening instellen die regelt dat de ondernemers een bijdrage betalen en die het gebied vaststelt waarop de BIZ betrekking heeft. Aan de andere kant geeft de raad akkoord op een jaarlijkse bijdrage aan de BIZ.

Waar vind ik de documenten?

Raadsvoorstel

Verordening BIZ

Plan van aanpak

Reglement

Uitvoeringsovereenkomst

Overzicht heffingen

Collegevoorstel

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Sanitair in centra
Sanitair in centra
2021-11-11
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags: centrum
Raadsnummer : RV118