Agendawijzer

Boardletter 2022

Raadsnummer: rg339/2022

Geschreven op: 18-11-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Financiele rapportage

Wat is de financiële stand van zaken en wat kan de raad daaruit afleiden?

Waar gaat het over?
De raad heeft een aantal zogenaamde ‘hulptroepen’, waarvan de accountant er één is. De accountant heeft als taak de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van de accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen (artikel 213 lid 2 Gemeentewet). De accountant wacht niet tot het jaar is afgelopen. Nu al voert hij een interim-controle uit. Deze is in de eerste plaats gericht op de interne-beheersingsomgeving, maar heeft ook als doel om aandachtspunten voor de jaarrekening te signaleren en vast onder de aandacht van de raad te brengen. ?De bevindingen en aanbevelingen van de accountant zijn opgenomen in de Boardletter 2022, dat is de gangbare term voor zo'n een tussentijdse financiële rapportage. ?Zo helpt de accountant de raad om de vinger aan de pols te houden.
 
De Boardletter 2022 komt deze keer van een nieuwe accountant. Op 6 oktober jl. maakte de raad kennis met drie van hen (van bureau PwC. Daarbij stonden ze stil bij de manier de accountant(s) de controlewerkzaamheden verricht. Vanavond licht de accountant de Boardletter toe en beantwoordt vragen. Daarnaast is er gelegenheid voor de wethouder om een reactie te geven, zowel op de Boardletter als vragen vanuit de raad. ?
 
De boardletter is nog niet online gezet.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

24 november - Vanavond sprak de accountant over zijn Boardletter. In het algemeen vindt hij de interne beheersing van de gemeente Almere goed, de stukken zijn duidelijk en er vinden goede interne controles plaats. Voldoende basis dus voor een goede jaarrekening straks. Hij lichtte er een aantal bevindingen uit. Per 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording niet meer net als nu primair de verantwoordelijkheid van de accountant, maar van het college. Dat vraagt iets van de organisatie als geheel. Zaken als interne risico’s en voorkomen van fraude en dergelijke zijn niet alleen een zaak van de afdeling financiën, maar moeten ook levend gehouden worden richting directie en bestuur (en raad). Hij deed als aanbeveling: betrek de raad daarbij.

Een andere bevinding ging over de informatie technologie (IT): de basis nog niet op orde is. Zoals gebruikersbeheer of toegangsbeveiliging. Hij vindt dat dat prioriteit moet krijgen.

Verder benadrukte hij dat de financiële afrekening van de Floriade een aandachtspunt is waar hij extra op zal letten. De raad stelde de nodige verduidelijkingsvragen richting accountant en wethouder en kon zich verder in de bevindingen vinden. Voldoende besproken.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: controle
Raadsnummer : rg339/2022